Prefabrykowane, stalowe samonośne hale łukowe TG Buildings – posadowienie hali łukowej na fundamencie lub bez fundamentowania.

Posadowienie i montaż hali łukowej na podwalinie


Prefabrykowane, samonośne hale łukowe TG Buildings nie są budynkami w świetle klasyfikacji środków trwałych, prawa budowlanego, ani ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dlaczego?

  • Żadna hala łukowa oferowana przez TG Buildings nie wymaga fundamentów poniżej poziomu gruntu i jest nietrwale związana z gruntem. Hale nie są nieruchomościami.
  • Hale łukowe TG Buildings nie mają konstrukcji wsporczej. Powłoka hali jest jednocześnie jej konstrukcją nośną, stąd czasem można spotkać nazwę „hale powłokowe”.
  • Klasyfikacja Środków Trwałych w powiązaniu z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU, na podstawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego klasyfikuje hale TG Buildings jako „…zadaszenia ochronne i podobne różne obiekty wolnostojące, niezwiązane w sposób trwały z gruntem”.

Niezależnie od typu hal łukowych – o kształcie z prostymi ścianami czy hali o pełnym łuku – panele łukowe można posadowić jako halę łukową na podwalinie (na poziomie gruntu), lub jako dach łukowy, zmontowany na konstrukcji wsporczej ze stali lub betonu, ścianach, ściance kolankowej, kontenerach, itp…


Do montażu łuku na istniejącej płaskiej powierzchni służą „konektory montażowe”, czyli łączniki z blachy.

Są one jednocześnie parapetem i nadrynnową obróbką blacharską wyposażoną w kapinos.

Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa może być montowana na płaskich powierzchniach za pomocą konektorów (łączników). Konektor / łącznik montażowy.
Hala łukowa – konektor montażowy samonośnych łuków hali, czyli łącznik łuków z płaską powierzchnią.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa może być zamontowana na płaskiej płycie za pomocą konektorów (łączników). Konektory / łączniki montażowe.
Hala łukowa – konektory montażowe samonośnych łuków hali, czyli łączniki łuków z płaską płytą.

Mocuje się je kotwami stalowymi, chemicznymi albo śrubami do powierzchni podwaliny / konstrukcji / ścian / wieńców / itp. . Z drugiej strony wyposażone są w otwory na śruby montażowe łuków.

Konektory produkowane są według indywidualnych potrzeb klienta i są dopasowane do typu i nachylenia łuków hali. To opcjonalne akcesoria systemu TG Buildings.


Kiedy do hali łukowej nie trzeba stosować konektorów montażowych?

W przypadku wykonania podwaliny:

  • np. płyty żelbetowej o szerokości 70cm wylewanej na mokro pod obrysem łuków i wyposażonej w wyprofilowane „korytko” w kształcie litery „U”;
  • posadowienia i montażu bezpośrednio np. na ceowniku C200 lub HEB ułożonym pod obrysem łuków hali.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż w kształtownikach HEB ułożonych na gruncie bez fundamentów.
Hala łukowa – montaż w kształtowniku HEB położonym na gruncie.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż bez konektorów (łączników), dzięki korytku uformowanemu w betonie.
Hala łukowa – montaż w korytku uformowanym w betonie.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż bez konektorów (łączników montażowych) w korytku w betonowej płycie fundamentowej.
Hala łukowa – montaż bez konektorów (łączników montażowych) w korytku w betonie.

Przykłady montażu hali łukowej jako ruchomego dachu łukowego na konstrukcji stalowej na kołach / rolkach.

Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż na HEB zamocowanych na kołach jako ruchomy dach łukowy.
Hala łukowa – montaż z konektorami na HEB jako hala przesuwna (ruchomy dach łukowy)
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż jako dach łukowy, nie utwierdzony na konstrukcji, lecz na rolkach - jako konstrukcja przesuwnego zadaszenia.
Hala łukowa – łuki na konstrukcji jezdnej, jako przesuwny samonośny dach łukowy.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa stanowić może dach łukowy. Na rolkach - jako przesuwna konstrukcja zadaszenia.
Hala łukowa – łuki zamontowane na rolkach, jako przesuwny dach łukowy.

Przykłady montażu hali łukowej na ściance kolankowej i kontenerach stanowiących ściany / podwalinę pod dach łukowy.

Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż za pomocą konektorów na ścianie z bloczków Ytong Silka.
Hala łukowa – montaż na ścianie z bloczków Ytong Silka.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż na ściance kolankowej za pomocą konektorów.
Hala łukowa – montaż na ściance kolankowej za pomocą konektorów.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa- montaż na kontenerach tworzący lekki dach łukowy.
Hala łukowa – montaż jako prefabrykowany dach łukowy na kontenerach.

Przykłady typowego posadowienia hal łukowych.

Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż z uszczelnieniem łuków betonem.
Hala łukowa – typowy montaż z uszczelnieniem łuków betonem.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa - montaż za pomocą konektorów na płytach drogowych z wypełnieniem podłogi kostką brukową.
Hala łukowa – montaż na płytach drogowych z kostką jako podłogą.
Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa- montaż na HEB jako lekki dach łukowy.
Hala łukowa – montaż jako prefabrykowany dach łukowy na HEB.

W opisany sposób, każdą halę łukową TG Buildings można montować na wszystkim co przeniesie obciążenia statyczne od łuków, wraz z wiatrem i śniegiem. Przypominamy, że hale łukowe są prefabrykowanymi obiektami budowlanymi indywidualnie zaprojektowanymi i wyprodukowanymi zgodnie z obciążeniami statycznymi w danej lokalizacji. Fakt tymczasowości i nietrwałego związania z gruntem nie ma znaczenia dla konstrukcji hali, która podlega tym samym normom co każdy budynek. To odróżnia hale łukowe od hal częściowo namiotowych (z membranowym dachem) albo namiotów. Każda hala TG Building przeniesie wszystkie normatywne obciążenia statyczne. Jest prefabrykatem zgodnym z ustawą o wyrobach budowlanych. Projekt budowlany hali wykonany jest jest według prawa budowlanego i rozporządzeń rzeczowych i może służyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.