Cena hali łukowej TG Buildings®


Szacunkowo zrobiona wycena hali łukowej na podstawie zapytania i wypełnienia formularza, zawierającego niezbędne dane i lokalizację inwestycji.

Podstawę wyceny wszystkich hal łukowych TG Buildings stanowi cena prefabrykowanego łuku hali o długości 0,63m. Do kosztu przęseł łukowych doliczamy cenę systemowych ścian szczytowych, wykonanych tak jak łuki z Galvalume, oraz ewentualnych akcesoriów. Suma stanowi całkowity koszt hali.

Aby ograniczyć koszty inwestycyjne, można wykonać samemu ściany szczytowe (frontową / tylną) w technologii tradycyjnej, drewnianej lub stalowej. Zakończenia łuków (narożniki) umożliwiają montaż każdej pionowej płaszczyzny jako ściany szczytowej – także plandeki.

Istnieje możliwość szybkiego poznania szacunkowej ceny hali łukowej według własnej, indywidualnej specyfikacji przez podanie kilku informacji i wypełnienie załączonego formularza.


Zadaj pytanie

    Prywatność danych

    Oświadczamy, że podane w zapytaniu dane nie są gromadzone ani przetwarzane w celach marketingowych. Służą one wyłącznie sporządzeniu oferty cenowej hali łukowej według oczekiwanej specyfikacji klienta. Lokalizacja jest niezbędna dla określenia normatywnego obciążenia hali śniegiem – zgodnie z PN-80/B-02010/Az1:2006.

    Pozyskanych informacji nie przekazujemy osobom trzecim. Wszystkie Państwa dane traktujemy jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.