Samonośne, prefabrykowane, stalowe hale łukowe TG Buildings typu A. Podobne do tradycyjnych hal stalowych. Hala ma z panel łukowy wyprofilowany w kształcie dwuspadowego dachu i proste ściany (pochylone pod kątem), aby uzyskać więcej przestrzeni wewnątrz niż w halach typu D (P).


Samonośne hale łukowe - prefabrykowana hala łukowa typu A z przęsłem łukowym zawierającym proste panele.
HALA ŁUKOWA TYPU A –  ZASTOSOWANA JAKO GARAŻ / MAGAZYN.

Prefabrykowane hale łukowe - hala łukowa typu A o przęsłach łukowych z prostymi panelami, a tradycyjna hala stalowa.
HALA ŁUKOWA A W PORÓWNANIU DO KSZTAŁTU TRADYCYJNEJ HALI

Hale łukowe typu A produkuje się w szerokości od 6 do 12 m.

Są to hale o prostych (pochylonych) bocznych ścianach i dwuspadowym dachu.

Samonośne hale typu A – podobnie jak D – zbliżone są wyglądem do tradycyjnych budynków. Każdy łuk hali o kształcie zbliżonym do litery A, składa się z prostych i łukowych paneli. Dzięki technologii pozwalającej na dodowlne kształtowanie paneli łuków hala ma pochylone pod kątem ściany boczne, co pozwala na większe rozpiętości niż mają hale D.

Nadają się na garaże, magazyny, warsztaty, itp.


 Hale łukowe TG Buildings mogą być wyprodukowane w wersji kolorowej

Standardowo, kolorem blachy Galvalume jest kolor gołębioszary. Jako opcja, wszystkie hale można wyprodukować z kolorowej blachy Galvalume Pre-Coat. Łuki hali dostępne są w trzech kolorach. Ściany szczytowe można zamówić w siedmiu kolorach, a zakończenia łuków (narożniki pomiędzy pionową ścianą a łukiem hali) produkuje się w czterech kolorach. Karta kolorów hal łukowych znajduje się tutaj.