Stalowe, samonośne hale łukowe, produkowane są w czterech typach (kształtach). Dostarcza się je na budowę jako zestawy gotowe do montażu, składające się prefabrykowanych przęseł łukowych, śrub i akcesoriów.


Typy hal łukowych produkowanych pod marką TG Buildings®

TG Buildings produkuje 4 typy prefabrykowanych hal łukowych. Całkowicie łukowy przekrój, albo proste ściany i łukowy lub dwuspadowy dach. Wszystkie hale charakteryzuje:

  • samonośność konstrukcji (łuki spełniają rolę konstrukcji nośnej i powłoki zewnętrznej), oraz brak wewnętrznych podpór;
  • lekkość konstrukcji – wielokrotnie niższa waga niż tradycyjnych obiektów hal stalowych z obudową
  • trwałość, wynikająca z zastosowania materiału znacznie bardziej odpornego na korozję od wszystkich powszechnie używanych przy budowie hal przemysłowych.

Czym różnią się nasze typy hal łukowych od łuków innych producentów?

TG Buildings jest jedynym producentem oferującym hale łukowe o przekroju innym niż kołowy. Produkujemy łuki eliptyczne łączone z prostymi ścianami albo wręcz kształt dwuspadowy pomimo samonośnej konstrukcji. To dzięki zaawansowanemu procesowi produkcji, w którym zaprojektowany samonośny łuk hali dzieli się na panele o różnych długościach (skręcane później śrubami), a te – każdy z osobna – kształtowane są sterowanymi numerycznie prasami krawędziowymi. Nic nie stoi na przeszkodzie uformować prosty, lub wygięty pod dowolnym kątem panel łuku. Nowoczesne budowle łukowe łączą wszystkie korzyści płynące z trwałych i lekkich samonośnych łuków, z układem pionowych ścian – analogicznych z tradycyjnym budownictwem. Rozwiązania takie dobrze wpisują się w tradycyjną polską zabudowę i zapewniają więcej przestrzeni wewnątrz hali niż hale o przekroju łuku w całości. Wolnostojące hale łukowe TG Buildings

Stalowe hale łukowe (typy hal łukowych) - hala łukowa C o pionowych ściana i łukowym dachu zastosowana jako magazyn przemysłowy.
HALE ŁUKOWE – TYPU C (S)
Prefabrykowane hale łukowe dla rolnictwa (typy hal łukowych) - hala łukowa zastosowana jako łukowy magazyn, garaż na maszyny rolnicze.
TYP K (Q) – HALE ŁUKOWE 
Prefabrykowane, stalowe hale łukowe (typy hal łukowych) - hala łukowa typu D (P) zastosowana jako magazyn / budynek gospodarczy przy domu.
HALE ŁUKOWE – TYPU D (P)
Stalowe hale łukowe (typy hal łukowych) - hala łukowa typu A z przęsłem łukowym o prostych odcinkach zastosowana jako magazyn, warsztat.
TYP A – HALE ŁUKOWE

Dachy łukowe TG Buildings

Hale łukowe jako samodzielne budowle to tylko część zastosowań TG Buildings. Prefabrykowane, samonośne łuki można dowolnie modyfikować, dostosowując je do każdego celu. Hala łukowa postawiona na konstrukcji wsporczej, belce albo wieńcu ściany, tworzy samonośny dach o identycznych parametrach jak wolnostojąca hala. Tak jak wyjaśniliśmy powyżej, każdy łuk składa się z paneli kształtowanych sterowanym numerycznie procesem. Długość paneli łuku, ich wygięcie i ilość można dowolnie  modyfikować  tak, aby dopasować kształt łukowy do szczególnych potrzeb.

Poniższe przykłady pokazują uniwersalność prefabrykowanych hal łukowych zastosowanych jako samonośne dachy. Ze względu na lekkość systemu, łuki TG Buildings coraz częściej wykorzystuje się jako dachy łukowe zamontowane na kontenerach stojących na gruncie lub utwardzonym placu.

Prefabrykowane stalowe hale łukowe - hala łukowa zastosowana jako lekki samonośny dach na ścianach betonowych.
 Samonośny dach łukowy na betonowej ścianie wykorzystujący halę łukową.
Prefabrykowane hale łukowe - samonośna hala łukowa zastosowana jako lekki łukowy dach nad kontenerami.
 Hala łukowa jako samonośny dach łukowy nad kontenerami .
Prefabrykowane hale łukowe - hala łukowa jako zastosowana jako lekki dach na wolnostojącej stalowej konstrukcji wsporczej.
 Hala łukowa stanowiąca samonośny dach łukowy na konstrukcji stalowej.
Prefabrykowane, stalowe hale łukowe - wielonawowa samonośna hala łukowa z dachem łukowym, zastosowana jako magazyn.
 Łukowy wielonawowy dach w formie hali lukowej.